Opgravingen van Troje, Turkije

De omstreden plaats van de Trojaanse oorlog uit Homeros' "Ilias" ligt aan de westkust van Turkije, even ten zuiden van Çanakkale. Naast de opgravingsresten die kunnen worden bezocht, is de mythe rond Troje en zijn helden een bijzondere attractie voor bezoekers.

Troje, of beter gezegd de opgravingssite, ligt ongeveer 35 kilometer ten zuiden van het huidige Çanakkale en bijna 300 kilometer ten noorden van Izmir. Ten laatste sinds de monumentale Hollywood-film "Troje" kennen zelfs degenen die niet in literatuur geïnteresseerd zijn het verhaal van Paris, Hector, Achilles en de val van de legendarische stad van koning Priam. Daarom staat het ook in de top 10 van bezienswaardigheden in Turkije!

Advertisement

Troje lag in het huidige Troas-landschap in het westen van Turkije op de destijds zo genoemde heuvel Iliumn (tegenwoordig "Hisarlik"). De havenstad werd in de late bronstijd vooral gebruikt om te wachten op gunstige winden. De stad controleerde de toegang tot de Zwarte Zee en won daardoor aan belang en rijkdom.

De wereldwijde faam die de stad destijds genoot, was echter te danken aan de verhalen over de legendarische Trojaanse oorlog. Homerus, de eerste westerse dichter, creëerde de mythe van Troje in zijn literaire werk "Ilias". Tot in de late oudheid was het tafereel van de Griekse en Trojaanse helden zeer vereerd, en pas met de komst van het christendom in de Middeleeuwen raakte het langzaam in de vergetelheid.

Debat over Troje

De betekenis van het oude Troje is vandaag de dag nog steeds een van de meest omstreden onderwerpen onder archeologen. In het "Troy-debat" bespreken de tegenstanders de werkelijke feiten in het openbaar en met aandacht van de media.

De nederzettingsheuvel Hiersalik (wat overigens "voorzien van een burcht" betekent) werd in het begin van de 19e eeuw door een Schotse amateur-geoloog voor het eerst publiekelijk beschreven als de plaats van Troje, hetgeen leidde tot de eerste proefopgravingen met indrukwekkende vondsten.

Verder onderzoek werd echter niet ondersteund. Pas ongeveer 40 jaar later stuitte de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann bij toeval op de informatie en kondigde in 1873 aan dat hij Troje had gevonden - en daarmee de (eveneens omstreden) "goudschat van Priam", wat hem werkelijke roem opleverde.

Heeft de Trojaanse oorlog echt bestaan?

De Trojaanse oorlog is nog steeds omstreden. Ongetwijfeld hebben er veldslagen plaatsgevonden, maar zoals elke heroïsche sage kan de "Ilias" waarschijnlijk geen historisch werk worden genoemd. Of het nu Troje van Homerus is of niet, het opgravingsterrein is in ieder geval een plaats van historische betekenis, waardoor het in 1998 een plaats kreeg op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Ook al is er van de historische stad niet veel meer over dan wat opgravingsresten van funderingsmuren, zuilen en amfitheaters, wandelen op de grond waar de grote helden uit de oudheid hun bloed zouden hebben vergoten is voor velen een onvergetelijke ervaring. Talrijke bezoekers maken jaar na jaar de pelgrimstocht naar het vermeende slagveld van de Trojaanse oorlog.

Advertisement

Legende of niet, de mythische plek heeft ondanks alles iets heroïsch. Mythen komen weer tot leven tussen de oude muren, er zijn geen grenzen aan de verbeelding.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement