Privacybeleid

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gepubliceerde bijdragen, aanbiedingen, diensten en services met betrekking tot de juistheid, volledigheid en functionaliteit. De selectie van de informatie op deze website is door Franks Online & Verlags GmbH met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verricht. Desalniettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens. Aansprakelijkheidsclaims tegen Franks Online & Verlags GmbH of de makers van de verstrekte informatie of de personen die verantwoordelijk zijn voor deze website voor schade van materiële of immateriële aard op basis van onjuiste of onvolledige informatie en gegevens zijn uitgesloten, tenzij deze opzettelijk of door grove nalatigheid zijn veroorzaakt.

Link beleid

In het geval van links naar andere online aanbiedingen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, functionaliteit en beschikbaarheid van de gelinkte website(s). Dit geldt ook voor alle andere directe of indirecte verwijzingen of links naar externe internetaanbiedingen.

Bescherming auteursrecht / handelsmerk

Alle toegankelijke inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Lay-out, teksten, beelden, grafieken, geluid, animaties en video's (kortom "inhoud") vallen onder het auteursrecht, de bescherming van handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Elk gebruik, in het bijzonder het opslaan in databanken, het reproduceren, verspreiden, bewerken en elke vorm van commercieel gebruik, alsmede het doorgeven aan derden - ook in gedeelten of in bewerkte vorm - zonder toestemming van de exploitant of de auteur is verboden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist na het einde van uw bezoek. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Op de pagina"Your Online Choices" (Uw online keuzes) kunt u zien welke marketingtrackers in uw browser actief zijn. U hebt de mogelijkheid om de diensten te deactiveren. De diensten worden niet alleen voor ons aanbod geblokkeerd, maar in het algemeen voor het toestel dat u gebruikt. Als u meerdere browsers gebruikt, moet u de diensten voor elke browser deactiveren.

Serverlogbestanden

In het kader van de werking van de pagina's wordt de informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden.

Dit zijn, onder andere: Onder andere browsertype en browserversie, besturingssysteem, referrer-URL, hostnaam van de computer die toegang zoekt, tijdstip van het serververzoek.

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij kennis krijgen van concrete aanwijzingen van illegaal gebruik.

Web analytics - Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren:
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de
Privacybeleid van Google:

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en passen de strenge eisen van de gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.
Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op:

Affiliate programma Amazon

franks-travelbox.com is een deelnemer aan het Amazon EU affiliate programma, dat is ontworpen om een middel voor websites te bieden om reclamevergoedingen te verdienen door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.com.

Affiliate programma booking.com

Wij nemen deel aan het booking.com affiliate programma. Op onze pagina's zijn boekingsmaskers, tekstlinks en andere reclamemedia geïntegreerd, waarbij wij reclamevergoeding kunnen ontvangen via transacties, bijvoorbeeld hotelreserveringen. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door booking.com verwijzen wij u naar het privacybeleid van booking.com.

Cookies en rapporten over toegangscijfers

Wij gebruiken "sessiecookies" van VG Wort, München, om de toegang tot teksten te meten en zo de waarschijnlijkheid van kopiëren vast te leggen. Sessiecookies zijn kleine informatie-eenheden die een provider opslaat in het RAM van de computer van de bezoeker. Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Daarnaast bevat een cookie informatie over de herkomst en de opslagperiode. Sessiecookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Deze metingen worden uitgevoerd door Kantar Germany GmbH volgens de Scalable Central Measurement Method (SZM). Ze helpen bij het bepalen van de kopieerwaarschijnlijkheid van afzonderlijke teksten voor de vergoeding van juridische claims van auteurs en uitgevers. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies.

Sommige van onze pagina's zijn uitgerust met JavaScript-oproepen waarmee we de toegang tot het Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) rapporteren. Op deze manier stellen we onze auteurs in staat om deel te nemen aan de distributies van het VG Wort, die de wettelijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken garanderen in overeenstemming met § 53 UrhG. Het is ook mogelijk om onze diensten zonder cookies te gebruiken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra er cookies worden verzonden.

Privacybeleid voor het gebruik van de schaalbare gecentraliseerde meetprocedure

Onze website en onze mobiele website gebruiken de "Scalable Central Measurement Method" (SZM) van Kantar Germany GmbH om statistische parameters te bepalen voor het bepalen van de kopieerwaarschijnlijkheid van teksten. Hierbij worden anonieme meetwaarden verzameld. De toegangstellende meting gebruikt als alternatief een sessiecookie of een handtekening, die wordt aangemaakt uit verschillende automatisch doorgegeven informatie van uw browser, om computersystemen te herkennen. IP-adressen worden alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt.

De procedure is ontwikkeld met inachtneming van de gegevensbescherming. Het enige doel van de procedure is om de waarschijnlijkheid van het kopiëren van individuele teksten vast te stellen. Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Hun identiteit blijft altijd beschermd. U ontvangt geen reclame via het systeem.

Uw rechten

U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, schrapping, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

Contacteer ons

Als u via het formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen met het oog op de afhandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.


U kunt ons bereiken op de volgende contactgegevens:

Franks Online & Verlags GmbH
Karl-Popper-Strasse 22, 1100 Wenen
E-mail: office@franks-travelbox.com